સેવાકીય પ્રવૃતિ

  • તા:26/10/2016
  • વિગત:શ્રી રાજ રાજેશ્વરી માઁ મેલડી સેવા ટ્રસ્ટ,વાંઝણા દ્વારા પરમ પુજ્ય વિજયબાપુ ના સાનિધ્યમા શહિદ થયેલ જવાનો ના પરિવાર ના કલ્યાણ અર્થે ફંડ આપતા લીધેલ ફોટો....