માતાજીના ઉપાસક

ભક્તશ્રી વિજયભાઈ પટેલ

માં ભગવતી ધામમાં સામાજિક ઉત્થાન અને અન્નદાન, શિક્ષણલક્ષી સહાય ઈત્યાદિ જેવી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે.

ધામમાં સત્સંગ અર્ચન પૂજન રોજેરોજ થાય છે.

દર મંગળવારે ગામેગામ માતાજીનું અભ્યાન હાથ ધરવામાં આવે છે.

દર રવિવારે માતાજીનો દરબાર સવારે ૭.૦૦ કલાકથી ....શરૂ  થાય છે.


સ્થળ: માં ભગવતી ધામ વાંઝણા (નહેર ફ.) તાલુકો- ચીખલી, જીલ્લો- નવસારી, ગુજરાત દર રવિવારે માતાજીનો દરબાર સવારે ૭.૦૦ કલાકથી .... શરૂ સત્સંગ સાંજે ૭.૩૦ થી (માતાજી તવે રમે અને સત્સંગ થાય) દર પૂનમ અને સુદ બીજનો ઉત્સવ દર મંગળવારે ગામેગામ માતાજીનું અભ્યાન પોશીપૂર્ણિમાના દિવસે માતાજી સ્થાપના દિનની ઉજવણી રામ નવમી માતાજીનો પાટોત્સવ ઉજવાય છે. અષાઢી સુદ બીજ માતાજીની મોટામાં મોટી બીજ ઉજવણી ચેત્રી વદ આઠમ સુરાબાપાની પુણ્યતિથિની ઉજવણી દર વર્ષે ડીસેમ્બર મહિનામાં વઢવાણ, જી.સુરેન્દ્રનગર નકટીવાવે મેલડીમાતાજીનો માંડવો-ભંડારો થાય છે.